پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ / پنجشنبه , 24 آوریل 2014 / 05 جمادی الثانی 1434
آخرین خبرها
شما اینجا هستید: خانه » یادداشت » بررسی و مقایسه هویت شهری در دو محله اهواز

بررسی و مقایسه هویت شهری در دو محله اهواز

* سازه نیوز-سمیه مرادی: اینکه ما چه احساسی به مکانها داشته باشیم به خاطرات کودکی ما ، دوران تحصیل ، خانه هایی که در آنها زندگی کرده ایم و و خیلی چیزها باز می گردد اما همیشه محل زندگی ، محله ی زندگی نقشی پررنگ را در حس تعلق مکان و هویت بخشی به انسان شهری داشته و دارد. در واقع آنچه شهرها را می سازد ، ساختمان ها و بناها نیست ، بلکه مردمی ست که ساکن شهرند و به آن تعلق دارند.مردمی با عقاید ، سلایق و فرهنگ های گوناگون که گردهم آمده و به شهر هویت می بخشند.هویت درواقع مجموعه ای از صفات و مشخصاتی ست که باعث تمایز و تشخص یک فرد یا جامعه از یک فرد یا جامعه ی دیگر می شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی که در آن جمع آوری داده ها به روش تابخانه ای و میدانی (مشاهده ـ پرسشنامه ) صورت گرفته به بررسی شاخص های هویت شهری  موجود در دو محله ی حاشیه ای رودخانه ی کارون ، محله ی قدیمی عامری و محله ی مدرن تر کیانپارس به عنوان دو محله با تفاوت های فرهنگی و ساختاری که در قدمت نیز متفاوت هستند و نیز احساس تعلق ساکنان این محلات به محله ی خود  بررسی شده است.

واژگان کلیدی
هویت ، احساس تعلق ، عامری ، کیانپارس

مقدمه:
هویت در شهر نیز به واسطه ی ایجاد و تداعی خاطرات عمومی ست که معنا می یابد . تعلق خاطر و حس وابستگی به محل زندگی که مفهومی فراتر از ساکن شدن صرف در یک شهر و محله را دارد.
در گذشته و شهرهای قدیم ، هر یک از ساکنان شهر به واسطه ی محل سکونت خود شناخته می شدند و هر محله هویت متعلق به خود را داشت تا آنجا که ساکنان یک محله ، حضور افراد غریبه میان خود را به راحتی تشخیص می دادند. در واقع محلات ، بنیادی ترین عنصر شهری محسوب می شدند و هر محله با ویژگی های خاص خود موجب می شد تا ساکنان آن نوعی احساس تعلق به محله ی خود داشته باشند وبا نام محل زیست خود شناخته شوند.”از گذشته ها ، محلات مسکونی در شهر ها ، به عنوان سلول های حیات شهری دارای نقش اساسی در زندگی ساکنان آن ها بوده اند (یاراحمدی ،۱۲۶،۱۳۸۷)”
این محلات به نوعی بخشی از هویت ساکنین خود نیز هستند چه بسا که تنها با شنیدن نام محله سکونت یک فرد ذهنیتی درباره موقعیت مالی فرد یا خانواده اش داشته باشیم. هم محله ای ها نیز در این هویت با یکدیگر شریکند، آنها همدیگر را بیشتر دوست دارند و به قول معروف هوای همدیگر را دارند.  اما با تغییر و دگرگونی شهرها  و افزایش جمعیت ،شهروندان محله زندگی خود را تغییر داده و ساکن محلات دیگر می شوند و این روند در طول سالهای گذشته هویت محلات مختلف را کم رنگ و دستخوش تغییرات کرده است دیگر آنقدر جمعیت محلات زیاد شده و آنقدر ساکنین جدید به هر محله آمده اند که بسیاری از ساکنین هم محله های خود را نمی شناسند و بسیاری محلات شهری در واقع هیچ مشخصه ی متمایزی نسبت به محلات مجاور یا بخش های دیگر شهر ندارد.
محلات بسته با زمان تشکیل خود دارای بافت های جمعیتی گوناگونی می باشد. به عنوان مثال محلات قدیمی اکثر کلان شهرهای بزرگ با جمعیتی کهن سال و در مقابل محلات جدید التاسیس بیشتر دارای بافت های جمعیتی جوان با خانواده های تازه تشکیل یافته اند که به نوعی همان  مهاجرین محلات قدیمی شهر را تشکیل می دهند.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است . در مرحله ی نخست ، ویژگی های هر دو محله ی مورد مطالعه با مطالعه ی توصیفی ( آمار، اسناد موجود در کتابخانه ، مطالعات انجام گرفته توسط سازمان ها و مهندسان مشاور ) شناسایی شد.سپس داده ها و اطلاعات توصیفی از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهدات میدانی از ساکنین در قالب توزیع پرسشنامه در هر دو محله ، جمع آوری گردید. در نهایت نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود ، به یافته های تحقیق منجر شد. شاخص های هویتی موثر در احساس تعلق مکان ساکنان هر دو حله به محل سکونتشان که در محله ی عامری پررنگ تر بود.

اهداف تحقیق
هدف این تحقیق ، تحلیل شاخص های هویت شهری ( در صورت وجود)  و مقایسه ی آن در دو محله ی قدیم :عامری و محلهی مدرن تر و امروزی تر کیانپارس در شهر اهواز است. محله ی عامری به عنوان نخستین محله ی شهری اهواز که در حال حاضر در بافت فرسوده ی شهر نیز قرار دارد و کیانپارس به عنوان محله ی که نماد محله ای با سطح اجتماعی، فرهنگی بالا و امروزی تر

مبانی نظری
هویت
دهخدا هویت را به کیستی معنا کرده است و در فرهنگ معین به معنای شخصیت ، ذات و حقیقت هر چیز است به معنی آنچه موجب شناسایی شخص باشد. به عقیده «گیدنز» هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد؛
هویت در واقع مجموعه ای از صفات و مشخصاتی است که موجب تشخص یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می شود ، شهر نیز به پیروی از ساکنانش هویت می یابد. هویت در شهر نیز به واسطه ی تداعی خاطرات جمعی شهروندان ، تعلقات خاطر و وابستگی های آنان شکل می گیرد.هویت شهری شاید هویتی جمعی باشدکه در محتوای شهر تبلور می یابد. “هر شهری برای آنکه بتواند از حداقلی از انسجام و سازمان یافتگی برخوردار باشد باید در نگاه خود و در نگاه دیگران دارای نوعی هویت باشد. البته این هویت،  یا آنچه کوین لینچ به نوعی دیگر «تصویر شهر» می نامد، لزوما برای همه شهرها  دارای مولفه های یکسانی نیست و عموما  می تواند شکل چند گانه و پیچیده ای داشته باشد. این عناصر می توانند به کارکردهای شهر مثل زیارتی یا گردشگری ، صنعتی یا تجاری  و غیره مربوط باشد، یا به موقعیت های اقلیمی (دریایی، کوهستانی بودن)، یا به وجود یک بنا و نقطه شاخص  و یا سکونت گروه های اجتماعی خاصی در آن و بسیاری مولفه ها ی دیگر که بنا بر شهر، حوزه فرهنگی و دوره زمانی می تواند بسیار متفاوت باشد. در یک تعریف  موجز می توان گفت هویت شهر عبارت از مجموعه ای مولفه های  شکلی،  نشانه ای، نمادین و مفهومی است که یک شهر را تعریف کرده و آن را از سایر شهرها متمایز می کند.   ( فکوهی ، ۱۳۸۹)

عناصر هویت بخش شهری
شهرها و فضاهای شهری درگذشته از استقلال، شخصیت و هویت ویژه‌ای برخوردار بودند. حس تعلق‌خاطر و حس شهروندی مفاهیمی بود که از واژه شهر و فضاهای شهری به ذهن می‌رسید، درحالی‌که امروزه از واژه شهر، مجموعه‌ای از ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، اداره‌ها و پارک‌ها به ذهن می‌رسد.
شناخت هویت شهر بایستی براساس مولفه های تشکیل دهنده ی شخصیت یک شهر یعنی مولفه های طبیعی ، مصنوع و انسانی صورت پذیرد:از جمله متغیرهای این مولفه ها را می توان چنین برشمرد: مولفه های طبیعی : کوه ، رود ، مادی ، تپه ، دشت و … مولفه های مصنوع : تک بناها، راه ، محله ، میدان ، بلوک های شهری  مولفه های انسانی: فر هنگ ، زبان ، ب ، آداب و رسوم ، سواد … ( بهزادفر، ۱۳۸۶: ۵۶-۵۴)

محله:
در بررسی هویت شهری به محله‌ها می‌رسیم؛ هویت در محله‌ها بازسازی می‌شود.محله های شهری یکی از کانون های کوچک و ملموس در شکل گیری هویت و احساس تعلق خاطر بوده و هستند. در گذشته، مرزهای یک محله شهری را تفاوت‌های قومی، نژادی، طبقاتی، گروهی‌، … و گاه تقسیم‌بندی‌های طبیعی زمین شهر (مثل وجود یک رودخانه، مسیل و‌…) تعیین می‌کرد، اما در شهرهای کنونی با بزرگ شدن شهرها و در هم ریختن نظام‌های سنتی زیستی و در هم آمیختن گروه‌های مختلف مردم و بسیاری مسائل دیگر، مفهوم سنتی محله از بین رفته و تعابیر جدیدی جای آن را گرفته است.
محله در قانون تقسیمات کشوری،مجموعه ساختمانهای خدماتی و مسکونی،تعریف شده است که ساکنان آن از لحاظ بافت اجتماعی خود را اهل آن محله می دانند.هر محله از مجموعه بلوکهای ساختمانی تشکیل می شود که توسط شبکه ارتباطی از هم جدا می شوند و حدود محله ها تابع تقسیمات شهرداری است.(خاکساری،علی،۱۳۸۵).
از منظر برنامه ریزی شهری، محله را می توان به صورت بخش قابل شناسایی از محدوده ای شهری و یا محدوده ای ترکیب شده از کاربر ی های تأمین کننده نیازهای ساکنان در ساختار شهر تعریف کرد( . Cowan 2000، ۲۵۶)

محلات مورد مطالعه
محله ی عامری
محله عامری ، ۳۲٫۲ هکتار مساحت دارد  و جمعیت این محله طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ که توسط شهرداری منطقه ی ۷ اهواز صورت گرفته ، برابر با  ۸۹۲۴ نفر است. محله ی عامری فاقد پستی و بلندی بوده و دارای شیبی به سوی رودخانه ی کارون است. این محله از شمال به محله ی خرمکوشک ، از غرب به رودخانه ی کارون و از شرق به محله ی سخیریه  متصل است. عامری ، محله ای با پیشینه ی تاریخی که از نظر نقش شهری به صورتی کاملا خطی در تبعیت از رودخانه ی کارون شکل گرفته است.
عامری یکی از محلات قدیمی شهر اهواز است که هسته ی اصلی شهر را تشکیل می‌داده و در منطقه اهواز قدیم قرار دارد. خانه‌های قدیمی و نخل‌های بلند و پیر را شاید بتوان شناسنامه ی  این محله شرق کارون دانست. بیش‌تر جمعیت این ناحیه عرب می‌باشند و این محله نام خود را از قبیله بنی عامر که ساکنین اصلی آن هستند اقتباس کرده‌است. یکی از قدیمیترین سدهای جهان در اهواز و در این منطقه واقع است .این سد که آثاری نیز ازآن برجای مانده عرض رودخانه کارون را پیموده ودرکنار پل هفتم واقع است. درزبان محلی به آن سنون گفته می شود.قدیمترین مسجد اهواز نیز درمحله عامری قرار دارد که به مسجد حاج احمد عامری معروف است .
آرامگاه علی ابن مهزیار اهوازی از دانشمندان  و اصحاب امامان (از امام جواد تا امام زمان) در ابتدای این محله قرار دارد. قدیمی های اهواز معمولا بیشتر در این منطقه ساکن بوده اند.   بافت جمعیتی این محله نسبتا پیر است و ساکنان آن را خانواده هایی تشکیل می دهند که فرزندانشان ازدواج کرده و از این محله رفته اند. و تداعی گر زنجیره ای از خانواده ها با ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی و ارزش های فرهنگی نسبتا شبیه به هم در یک بافت و مدوده ی مشخص شهری به نام عامری ست.
در این محله خبری از ادارات دولتی نیست  و به جز اداره ی کل آموزش و پرورش عشایر ، اداره دیگری در این محدوده وجود ندارد.  لایه ی حاشیه ای این محله را کاربری تجاری تشکیل می دهد.  این محله در محدوده ی  بافت فرسوده ی اهواز قرار دارد اما زندگی در آن همچنان جاریست.

محله ی کیانپارس
کیان پارس قدیم
در غرب اهواز و در جنوب اراضی کیان آباد به موازات راه آهن و رود کارون منطقه کیان پارس قرار گرفته است. در زمانی که موسسه مهندس مشاور دکتر علی ادیبی طرح جامع و تفصیلی اهواز را در پیش از انقلاب تهیه می کرد، دارای ۳۴۰۷۴۵۸ متر مربع مساحت کل و ۱۲۴۹۵۹۲ متر اراضی ساخته شده و از ۵۹۸۱ نفر جمعیت برخوردار بود که در هر هکتار ۴۸ نفرسکونت داشتند.
در آن زمان ، ۹۰۰ واحد مسکونی در این منطقه وجود داشت. ساکنین اولیه این محله را تجار، کارمندان دولت، کارکنان شرکت نفت و شرکت های ساختمانی تشکیل می دهند بنابراین اهالی کیانپارس از نظر اقتصادی ،سطح سواد ،فرهنگ در وضعیت خوبی قرار داشتند. اگرچه در آن مقطع محله ای فاقد هویتی مشخص به شمار می رفت و شکلی روستایی داشت اما  استقرار خانه های سازمانی نورد، ژاندارمری، بانک سپه و… کیانپارس را روستایی مدرن در موقعیتی خاص قرار می داد که در زمانی کوتاه دچار تحول و دگرگونی شد.
کیان پارس جدید
کیان پارس فعلی ، شکل دگرگون شده محله ای کم جمعیت و آرام برای ساکنانش قدیمی خویش است.طبق اعلام شهرداری منطقه ی ۲ اهواز،  وسعت این منطقه ۷۲۸هکتار و۸۹۳۰ متر مربع می باشد.
کیانپارس علاوه بر منطقه ای مسکونی محله ای اداری و تفریحی هم محسوب می شود.  و در دو نوبت صبح و عصر محله ای کاملا شلوغ است. صبح ها فضایی اداری دارد و عصرها به پاتوقی برای جوانان و مکانی برای تفریح خانواده ها تبدیل می شود. در کیانپارس ادارات و شرکت هایی همچون آب و فاضلاب خوزستان، شرکت آب و فاضلاب اهواز، بنیاد جانبازان، اداره بهزیستی خوزستان، اداره کل تعاون خوزستان،سازمان حسابرسی خوزستان ،سازمان ثبت و احوال خوزستان،سازمان حج و اوقاف خوزستان،اداره بازرگانی خوزستان، بنیاد مسکن خوزستان، بنیاد مسکن اهواز ، سازمان بازرسی خوزستان، دادگاه انقلاب، شورای حل اختلاف ،شرکت مخابرات خوزستان، شرکت توزیع برق اهواز و….. واقع است.در منطقه کیانپارس از زمان شکل گیری تاکنون اقوام و ادیان گوناگونی به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند. وجود مساجد بسیار، وجود همایشگاه و آرامستان زرتشتیان، وجود کلیسا ، وجود مرکز فرهنگی مذهبی آشوریان از جمله دلایل این ادعا است.
تحلیل عناصر حائز اهمیت و مورد توجه ساکنان در هر دو محله
عناصر حائز اهمیت در محله ی عامری:
آرامگاه علی بن مهزیار اهوازی :
این آرامگاه که قدمت آن به قرنهای اولیه اسلامی باز میگردد .علی ابن مهزیار اهوازی از فقهای بزرگ شیعه و از شاگردان نهمین پیشوای شیعیان است. این آرامگاه شاید شاخص ترین عنصر هویت بخش محله ی عامری باشد.
پل سیاه (پل پیروزی) :
در سال ۱۳۰۸ خورشیدی و همزمان با احداث راه‌آهن سراسری ایران، اولین پل شهر اهواز که بعدها بدلیل رنگ سیاه بدنه و پایه‌های آن به پل سیاه شهرت یافت، به طول ۱۰۵۰ متر و عرض ۶ متر، تقریباً درست در محل احداث پل تاریخی اهواز (که دارای قدمت ساسانی بوده و به پل شادووان معروف بود)، بر روی رودخانه کارون ساخته شد. تا خط آهن بندر امام خمینی، در جنوب استان خوزستان و در ساحل خلیج فارس، را به راه‌آهن سراسری خرمشهر ـ تهران ـ شمال وصل نماید قدمت این پل به پهلوی اول بر می‌گردد.
پل سیاه از نوع فلزی با فونداسیون‌های بتنی بر روی بستر سنگی کف رودخانه کارون بنا شده‌است .در سطح پل دو خط رفت و برگشت برای عبور قطار وجود دارد و در طرفین آن پیاده روهایی به عرض حدوداً یک متری قرار گرفته‌است. این پل متعلق به اداره کل راه آهن جنوب است ودر زمان جنگ جهانی دوم به عنوان مسیر حمل آذوقه، نیرو ومهمات ارتش روس مورد استفاده قرار می‌گرفت وبه دلیل تاثیر زیادی که در پیروزی متفقین داشت به آن «لقب پل پیروزی» داده شد.این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ با شمارهی ثبت ۲۵۹۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بازار عامری:
بازار عامری یکی از بازارهای قدیمی و سنتی اهواز به حساب می آید که نوعی از بازار روز است . محل فروش میوه و تره بار ،  انواع ماهی و میگو و خرما . تا آنجا که بسیاری برای خرید سوغات حتما سری به این بازر می زنند ، اگرچه به دلیل بی توجهی ها ، چهر ه ای نامناسب به خود گرفته و ظاهری بسیار آشفته دارد.
رودخانه کارون :
این محله در همجواری رودخانه بزرگ کارون شکل گرفته و مردم با این رود خو گرفته اند تا آنجا که بسیاری ساکنان آن ، محله خود را بدون حضور کارون ، بی معنی می دانند. اگرچه در اثر بی توجهب و آلودگی های زیست محیطی این رودخانه در مقایسه با سال های پیش تفوت هی بسیاری کرده و ورود بی رویه فاضلاب های شهری ، اکوسیستم آن را به خطر انداخته ، هنوز هم ماهیگبری در حاشیه ی این رودخانه ، تفریح بسیاری از ساکنان قدیمی محله ی عامری ست.
فرهنگ  و زبان مشترک :
همان طور که پیش از این ذکر شد ، اکثر ساکنان این محله را قوم عرب ساکن در اهواز تشکیل می دهند و از این رو، محله بافت فرهنگی یکدست دارد . عنصری که پاسخ برخی از پرسش شوندگان و نیز مشاهدات میدانی نگارندگان به اهمیت آن در حس تعلق مکان به این محله صحه می گذارد. مشترکات فرهنگی و زبانی میان ساکنان ، پیوند و نزدیکی میان آنان را برقرار کرده است.

پاتوق های قدیمی
این محله به دلیل وجود بازار قدیمی و نیز بافت تجاری خیابان اصلی خود ، هم چنین نزدیکی به مرکز شهر اهواز و نیز همجواری با آرامگاه علی بن مهزیار اهوازی ، محل آمد و شد شهروندان سایر محلات اهواز نیز می باشد . از این روی در این محله ، پاتوق هایی از قدیم همچنان وجود دارد که  نه تنها در خاطره ی جمعی ساکنان محله که در خاطرات ساکنان شهر نیز حضوری پررنگ دارند . پاتوق هایی همچون علی تگری و … که برای مردم اهواز نامی آشنا و یاد آور محله ی عامری ست. و موجب سرزندگی و نشاط محله است.

عناصر حائز اهمیت در محله ی کیانپارس
ساکنان این محله به لحاظ اقتصادی از شرایط بهتری در مقایسه با محله ی عامری و بسیاری محلات دیگر اهواز برخوردارند و در انتخاب محله زندگی خود اختیار زیادی داشته اند .از نظر سطح سواد نیز در جایگاهی بالاتر از محله ی عامری قرار دارند ، چه بسا که بسیاری ساکنان کیانپارس را قشر تحصیلکرده ای تشکیل میدهند که کودکی و نوجوانی خود را در محلاتی نظیر عامری گذرانده باشند. اما تحلیل و بررسی پرسشنامه های توزیع شده میان ساکنین آن نشان می دهد که علی همه ی تفاوت های موجود و مدرن تر بودن این محله ، شاخص هویتی قابل ذکری وجود ندارد.
آنچه شهروندان قدیمی این محله از آن همواره با حسی خوشایند یاد می کنند ، آرامش و نظم حاکم بر این محله در گذشته بوده است . آرامشی که امروز در سایه ی گسترش سریع و بدون مطالعه دچار دگرگونی شده و در نهایت حس تعلق خاطر به این محله را از بین برده است.تا  آنجا  که امروز بسیاری از ساکنان این محله ، کیانپارس را با شلوغی ، بی نظمی و سیرو صدا می شناسند.
البته عناصر جدیدتری همچون مراکز خرید نظیر بازار مرو ، برج و … و آبشار مصنوعی  رنگین‌کمان کارون  در کناره‌های پل هفتم اهواز، نیز جاده ی ساحلی محدوده این محله از جمله مواردی ست که شهروندان بدان اشاره کرده اند.

نتیجه:
هویت و عناصر هویت بخش در ابعاد زندگی انسان ، وابستگی و حس تعلق او به محل سکونت ، موجب آرامش و ایجاد اعتماد به نفس است. محله ی عامری اگرچه محله ای قدیمی ست و اگر چه در بافت فرسوده ی شهر اهواز قرار دارد ، علی رغم کمبود امکانات و پایین بودن کیفیت عناصر محله ای، اما ساکنان آن احساس تعلق بیشتری نسبت به محله ی خود دارند و از آن با حسی خوشایند یاد می کنند. روابط بین ساکنان روابطی نزدیک است.
ساکنان محله ی کیانپارس اما از لحاظ اقتصادی از شرایط بسیار بهتری برخوردارند و در انتخاب محله اختیار زیادی داشته اند و در نتیجه می بایست با رضایت خود این محله را برای زندگی انتخاب کرده باشند اما روابط همسایگی در کیانپارس کمرنگ و تضعیف شده است و گویی به آن نیازی نیز احساس نمی شود. ساکنان احساس خاصی به کوچه و یا خیابان محل سکونت خود ندارند  و خبری از تجمعات محلی و روابط اجتماعی بین ساکنان به مناسبت های گوناگون نیست. در محله ی کیانپارس آنچه شاید به حیطه ی فراموشی سپرده شده ایجاد و حفظ و تقویت کارکردهایی که متناسب با تصویر ذهنی شهروندان از فضاست. فضای شهری در ذهن ساکنان این محله تصویری ناپایدار و گذراست.
تفاوت سطوح اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بین این دو محله تا بدانجاست که اگر چه هر دو محله در بخش هایی با رودخانه ی کارون همجوارند اما شهروندان ، پل رابط بین این دو محله را که موسوم به پل علی بن مهزیار اهوازی ست و از روی رودخانه ی کارون می گذرد، به نام پل گفتگوی تمدن ها می خوانند.  پلی که این دو محله را به هم پیوند می خورد.

*کارشناسی ارشد شهرسازی ـ گرایش برنامه ریزی شهری

با راهنمایی دکتر آرام

منابع:
دهخدا، علی اکبر(۱۳۴۵)  ” لغت نامه ی دهخدا” تهران ، چاپخانه ی دانشگاه تهران
فکوهی ، ناصر ، نشریه ی نوین کرج (دی ماه ۱۳۸۹)
لینچ، کوین (۱۳۸۳)” سیمای شهر ” ، منوچهر مزینی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
معین ، محمد (۱۳۷۱) ” فرهنگ فارسی” ، تهران ، موسسه ی انتشارات امیرکبیر
یاراحمدی، امیر(۱۳۷۸) به سوی شهرسازی انسان گرا، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ، چاپ اول، تهران

۱۵ نظر

 1. با سلام بسیار عالی و کامل خیلی از جواب سوالاتمو تونستم اینجا بگیرم از شما ممنونم

 2. سمیه جان مقاله بسیار زیبا و مفیدی بود امیدوارم که همیشه موفق باشید و شاهد تلاش شما جهت ارائه مقالات بیشتر باشم.حویزاوی

 3. واقعا عالی بود.ممنون

 4. با سلام مقاله خوب ومفیدی بود.موفق باشید.

 5. مرسی خانم مهندس

  خیلی خوب بود… به امید نگارش مقالات بیشتر به قلم توانمند شما

 6. khaste nabashid
  mofid bod
  baraye ahwaz ta be hal dar in khosios kare khasi sorat nagerefte bod
  mamon az shoma khanome mohandes morady

 7. بسیار عالی بود. ایشالا در راه مقاله نویسی موفق باشی

 8. خیلی مطلب مفیدی بود
  تا به حال به محله با این دید نگاه نکرده بودم . ممنونم از شما خانم مهندس
  موفق و پیروز باشید. کاش از این محلات عکس هم ضمیمه می شد.

 9. ba salam
  babate in motaleat az shoma mamnoonam
  be onvane yek shahrvand , hozoore shoma ensanhaye fahim va delsoozo too shahre khodam moghtanam mishmoram
  payande bashio sarboland
  lotfan tarh haye pishnahaditoonam baraye baz gardoondane oon hame nostalzhi va shadabi be amerio befarmaeed
  ba tashakor
  yak shahrvand

  • از حسن توجه شما همشهری عزیز سپاسگزارم
   در اصل آنچه امروز به بوته ی فراموشی سپرده شده ، نوستالژی دیروز نیست که بی هویتی در تعریف محلات جدید و به اصطلاح امروزی تر ماست . مردم محلاتی نظیر عامری اگرچه از شرایط و کیفیت محیطی پایین تری برخوردارند ( به دلیل بی توجهی ها و فراموشی و نبود برنامه ریزی های صحیح ) اما به محله ی خود وابسته ترند و آن را دوست دارند . شاید همان حس نوستالژی مورد نظر شما که بسیاری از شهروندان اهواز را نیز برای یادآوری خاطرات جمعی شان ، گاه گاه به این محله ی قدیمی اما زنده بکشاند. اما با شما موافقم که نباید همین زندگی جاری در عامری نیز رنگ ببازد . تقویت عناصر حائز اهمیت در این محله ، تقویت پاتوق ها و اجتماعات محلی ، ارتقا کیفیت محیطی ، افزایش خدمات شهری ، از مهاجرت های اجباری از این محله می کاهد و ساکنان قدیمی آن را حفظ می کند . متاسفانه این محله در بافت فرسوده ی شهر واقع است که سالهاست قرار است برای آن چاره ای اندیشیده شود. مدیران شهری باید نگاهی تازه تر داشته باشند و طرحی نو در تندازند تا نه عامری به سکون و سکوتی اجباری رود و نه محلاتی چون کیانپارس در هجوم شلوغی ها ، بی برنامگی ها و ازدحام ساختمان ها ، بی حضور نشاط و سرزندگی و هویت گم شوند.

   • با سلام
    شادیم که چنین محققینی با فهم و از درون مردم بپا خواسته داریم
    اینچنین که چند فرسخ حتی از برخی از ساکنین حال و گذشته این محلات فراتر است افکارشان
    به خود میبالم و با افتخار این مقاله را به همگان پیشنهاد میکنم
    امید دارم که نه تنها دانشجویان و محققین، که بلکه مسئولین نیز به مطالعه اینگونه مقالات بپردازند تا شاید تصمیماتی عمیق تر و کاربردی تر در خصوص این گرانمایه گوهر کشورمان ، خوزستان بگیرند .
    پاینده باد کشورمان که این همه ارزش و ارزشمند در خود دارد
    پاینده باشید و سربلند .

 10. عالی بود. منتظر مقالات بعدی شما هستیم.

 11. بسیار مفید و با محتوا بود. منتظر پژوهش های بعدی شما هستیم.
  موفق باشید خانم مهندس مرادی

 12. سلام سمیه جان جای خوشحالیست که علاقمندانی چون شما را درجمع همکاران می بینم ممنون از زحماتی که کشیدی منم مطالعه ای در خصوص هویت شهری اهواز قبلا مطالعه نکردم و از اینکه در این راه پیشقدم بودی تبریک میگم اما در خصوص مقاله ات به نظرم محله عامری را با علاقمندی بیشتری موشکافی کردی کیانپارس هم عناصر شاخص زیادی دارد که سالهاست شناخته شده هستند و روزانه به آنها افزوده میشه مخصوصا ساختمان های تجاری برج ، ایران نگین ، امام رضا و و…. یا بازار مرو که قبل از شروع تراکم سازی در شهر اهواز نام کیان پارس را در ذهن متبادر می کرد . امامزاده سید عباس ، موقعیت مکانی نمایشگاه دائمی ، غذا خوری چایخانه سنتی که در گذشته معروفتر بودند و امروز در برابر غذاخوری های جدید رنگ باخته اند یا بین الحرمین و… .اگر فضای لازم برای ساخت تصویر ذهنی در کیان پارس کم است به دلیل قیمت بالای زمین در این منطقه است ضمن اینکه به نظر بنده ایجاد فضاهای عمومی در کیانپارس بدلیل عملکرد فرامحله ای و منطقه ای فضاهای آن بود و در واقع شهرداری در پاسخ به تقاضاهای موجود به آن توجه کرده است . منتظر کارهای بعدیت هستیم.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت سازه نیوز در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top